לוגו המרכז הישראלי לחברות

פרויקטים מיוחדים + תוכנית שבועית

הפרויקטים שאינם חלק מתחום הפעילות הרגיל של החברה עשויים להשפיע על המצב הכלכלי והערך שלה.

על מנת להתמודד עם זה, אנו מציעים תוכנית כלכלית ועסקית הכוללת בנייה של מרכזי רווח, ניהול כלכלי של הפרויקטים, ואופטימיזציה של מסגרות האשראי.

זאת תסייע לניהול בקידום החברה ליעדיה בביטחה ובוודאות כלכלית.

אנו מגישים לך תוכנית כלכלית ועסקית לתכנון וניהול חכם של העסק כולל ליווי צמוד בכל העבודה השוטפת.

תוצרים כלכליים עסקיים שנייצר עבורך בעבודה השוטפת ושבועית כדי לשפר את הפעילות ברמת היום יום

להלן מספר דוגמאות  הצלחות לפרויקטים שביצענו, כאשר כל פרויקט מסוג זה נבנה בצורה מדויקת ובהתאמה אישית. ​

ליווי הנהלת החברה לאורך
המו"מ בעת רכישתה

כאשר גוף גדול פונה לחברה לצורך רכישתה יש לקבוע בשלב הראשון האם מדובר בעסקת מכירה או מיזוג פעילות לתוך החברה הרוכשת, ובהתאם לכך יש לנהל את המו"מ מתחילתו.

בעסקת מיזוג, שווי העסקה נגזר הן משווי החברה הנרכשת והן משווי החברה הרוכשת.

חשיבות מיוחדת תינתן לשמירה על זכויות הבעלים של החברה המתמזגת.

בניית תוכנית לתגמול עובדים
על בסיס היעדים האסטרטגיים של החברה

על בעלי החברה המתמזגת חלה אחריות לבחינת החברה הרוכשת ובעיקר את החברה שלאחר המיזוג.

תכניות תגמול עובדים הינן כלי אפקטיבי ביותר לשיפור ביצועי החברה, אולם זאת רק במידה והעובד מצליח לקשר בין ביצועיו לבין התגמול.

עובדים צריכים לדעת בדיוק מה עליהם לעשות כדי להרוויח את התגמול וכמו כן מה יהיה גובהו.

מומלץ לכלול רכיב מסוים במודל לתגמול עבור עבודת הצוות.

מודל תגמול איכותי יניע את העובדים לפעולה וישמור אותם באופן שוטף דרוכים אל מול יעדיהם התקופתיים.

ניהול מו"מ מול ספקי החברה
כחלק ממתן מענה לצורכי המימון של החברה

אחד ממקורות המימון החשובים בחברה הוא אשראי הספקים.

ניתן להגדיל באופן חד פעמי את השימוש במקור מימון זה בעת הצורך, באותם מקרים בהם השגת אשראי בנקאי אינה אפשרית, אם בסכום הנדרש ואם בלוח הזמנים.

מקרים כאלה יכולים לכלול חוב אבוד גדול, השקעה בהיקף שחרג מהתכנון, נזק עקב כוח עליון כמו מלחמה או שביתה.

במצב כזה נדרשת הנהלת החברה להכין תכנית פיננסית ברורה לגבי האופן בו ניתן לבקש אשראי נוסף מן הספקים המשמעותיים שלה.

על בסיס תוכנית זו פונים לספקים הגדולים לגיבוש תכנית מוסכמת לפריסת אשראי קיים והסכמה על תנאי אשראי עתידיים.

בחינת כדאיות פרויקטים
ומשך תקופת ההחזר שלהם ROI

פרויקטים רבים משלבים השקעה כספית בפעילות המניבה תשואה, כדוגמת בנייה והשכרה של מבנה לוגיסטי.

תקופות ההחזר של פרויקטים כאלה נעות בין שמונה לעשר שנים. תכנון תקופת ההחזר לוקח בחשבון הן פרמטרים פיננסיים כמו אחוזי שכירות, מחירי השכירות, שעורי ריבית צפויים והן פרמטרים רגולאטורים כמו שיעור מס החברות.

על בסיס תכנית עסקית רב שנתית מייצרים תזרים מזומנים שכולל פירעון הלוואה שתתקבל למימון הבנייה.

בניית תוכנית להעברת בעלות בחברה
לעובדים שכירים בעת פרישת הבעלים

עסק בתחומי הייעוץ השונים מבוסס בדרך כלל על מייסד העסק ועובדים מקצועיים.

קשה מאד לממש עסק כזה לצד שלישי והתהליך המתבקש הוא העברתו לידי אחד מהעובדים הוותיקים בהסכם פרישה\מכירה של המייסד.

לצורך כך נדרשת הכנת תוכנית עסקית, הערכת שווי בסיסית ומתווה להעברת בעלות בכפוף לאבני דרך ויעדים.

תהליכי עבודה שבועיים

שבוע 1

פגישה אסטרטגית
פגישה אישית עם הבעלים/מנכ"ל כדי להבין את המהות העסקית של העסק שלו מנקודת ראותו.
אנו לומדים את העסק דרך עיניו של הבעלים, מהזווית השיווקית, התפעולית, הפיננסית.

שבוע 2 עד שבוע 4

מיפויי הסביבה הכלכלית
אנו אוספים את מירב החומר אותו ניתן לקבל מתוך המערכות הפיננסיות בעסק, הנהלת החשבונות, דוחות מתוכנה לניהול העסק, דוחות עלות מעביד.
אנו בודקים את הרווחיות של המוצרים והשירותים השונים, עונתיות, תלות במוצר עיקרי או לקוח עיקרי, קשרים פנימיים בין מוצרים או שירותים שונים שמספק העסק ללקוחותיו.

שבוע 5

בניית מודל כלכלי
אנו מעמתים את המידע שקיבלנו ממנהל החברה עם הנתונים הפיננסיים מתוך הנהלת החשבונות.
בסוף התהליך אנו בונים מודל כלכלי ייחודי לתיאור פעילות העסק. המודל הכלכלי מחלק את פעילות העסק למרכזי רווח וכולל בתוכו מערכת יחסים "עסקית" בין מרכזי הרווח השונים ובינם לבין הנהלת החברה והמערכת המימונית.

שבוע 6

בניית תקציב
בונים תחזית פעילות לשנה הקרובה, ממנה מייצרים באמצעות המודל הכלכלי תקציב פעילות חודשי חזוי לשנה הקרובה.

שבוע 7

ניתוח סביבת האשראי
ניתוח הפעילות הבנקאית והחוץ בנקאית, כולל מסגרות האשראי ותנאי האשראי מול הבנקים.
תרגום תקציב הפעילות שנבנה, בצירוף התנאים הפיננסיים, לתזרים מזומנים שנתי ולהגדרה של צורכי האשראי של העסק לצורך מימוש התקציב.

שבוע 8

מקסום פוטנציאל האשראי
אנו מנהלים מו"מ מול בנקים עמם עובדת החברה ומול בנקים אחרים לצורך השגת תנאי אשראי המתאימים לפעילותה בהתאם לצרכים המיוחדים שלה.

יש לכם שאלות? דברו איתנו​

דילוג לתוכן